βεβαίωση καταχώρησης ΓΕΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ

Την 25/07/2017 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1124505, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, το από 20/07/2017, συμφωνητικό της Εταιρείας με:

Επωνυμία: ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 143246501000 , το οποίο αφορά σε: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Διαβάστηκε 915 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « έναρξη