Μητρώο καλλιτεχνών Aptaliko.GR – Ζωντανά! - Live.Aptaliko.GR

 Ι. Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος της Πρότασης*: ‘’Μητρώο καλλιτεχνών Aptaliko.GR – Ζωντανά!’’ - Live.Aptaliko.GR

Είδος της Πρότασης *: Άυλη Πολ. Κληρονομία – Δράσεις μελέτης, ανάδειξης συλλογικής μνήμης

Αίτημα για*: Επιχορήγηση και Αιγίδα

Σύντομο σκεπτικό & περιγραφή της Πρότασης*:
Ερευνά - καταγραφή καλλιτεχνών που έχουν ως αντικείμενο μελέτης την επιτέλεση μουσικών ειδών που αναδεικνύουν τη συλλογική μνήμη καθώς και αυτών που είναι καταχωρημένα ως στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Δημιουργία και υλοποίηση ενός εξαμηνιαίου προγράμματος μελέτης και προετοιμασίας θεματικών διαδικτυακών παρουσιάσεων και διάχυση/διάδοση των παρουσιάσεων αυτών, μέσω πλατφόρμας - πύλης καναλιού επικοινωνίας (Live. Aptaliko.GR) και των κοινωνικών δικτύων.

Στόχος - προσδοκώμενα αποτελέσματα*:
Στόχος της πρότασης είναι να γίνει μία καταγραφή των σύγχρονων μουσικών που φέρουν στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης μέσω της μελέτης και της δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών. Προσδοκούμε με τον τρόπο αυτό να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας αναλυτικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα ολοκληρωμένα προφίλ καλλιτεχνών (μέσα στο προφίλ θα υπάρχει ιδιότητα, ολοκληρωμένο βιογραφικό, φωτογραφία, οπτικοακουστικό υλικό). Mε τη διάδοση της ενέργειας αυτής σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό θεατών και ιδιαιτέρως των αποκλεισμένων κοινωνικά και γεωγραφικά ομάδων, στοχεύουμε στο να δημιουργηθεί μια σειρά καταγραφής ψηφιακών εκπομπών μουσικών επιτελέσεων και ταυτόχρονα ζωντανής αναμετάδοσης μέσω live streaming, προγραμματισμένων εντός των έξι μηνών. Θεωρούμε πως το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που προσφέρει είναι το μοναδικό αλλά και ιδανικότερο μέσο για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, δίνοντάς τη δυνατότητα στην πλατφόρμα μας να λειτουργήσει αμφίδρομα, τόσο προς όφελος των καλλιτεχνών αλλά και του κοινού. Επιδιώκουμε με τον τρόπο αυτό να υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα των χρηστών του διαδικτύου σε πολιτιστικά αγαθά όπως η μουσική εκτέλεση, ιδιαίτερα των ανθρώπων που κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως και αυτών που αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω διαμονής τους σε δυσπρόσιτες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδος ή δρουν κάτω από το καθεστώς καραντίνας ή παρόμοιων καταστάσεων. Θεωρούμε ωστόσο και χρέος μας να διασφαλίσουμε τόσο την ενασχόληση των καλλιτεχνών κατά το επόμενο εξάμηνο, όσο και τη δυνατότητα των ακροατών να συνεχίσουν να είναι δέκτες της μουσικής τους, έστω και διαδικτυακά.

Περίοδος Διεξαγωγής*: Έναρξη: 1/7/20 - Λήξη: 30/12/2020
Τόπος Διεξαγωγής*: Ελλάδα, Αττική, Αθήνα - Χώρος Διεξαγωγής*: Αθήνα
Κοινό στο οποίο απευθύνεται η Πρόταση
Ηλικία*: Όλες Προφίλ*: Η πρόταση απευθύνεται σε όλες τις ομάδες κοινού

Αμειβόμενο προσωπικό: 400
Εξωτερικοί συνεργάτες: 8-10
Εθελοντές*: 80

Αναλυτική περιγραφή της Πρότασης*:
Η υπάρχουσα κατάσταση
Ο σχεδόν αποκλειστικά κερδοσκοπικός χαρακτήρας της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, εντός του πλαισίου της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έχει πολλές φορές σαν συνέπεια τον παραγκωνισμό ή και την εξαφάνιση πολλών μουσικών ειδών τα οποία, ενώ είναι αναπόσπαστα κομμάτια τόσο της σύγχρονης μουσικής κουλτούρας όσο και της πολιτισμικής ιστορίας ενός τόπου, εντούτοις δε χωρούν στα στενά πλαίσια τα οποία η ίδια η βιομηχανία οριοθετεί. Έτσι, η απώλεια της ιστορικής μνήμης, της πολιτισμικής ταυτότητας των κατοίκων ενός τόπου, και κατ’ επέκταση η αδυναμία απάντησης του συνεχώς επαναλαμβανόμενου ερωτήματος «ποιος είμαι;» μοιάζει σχεδόν νομοτελειακά αναπόφευκτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων στη χώρα μας, είναι οι τοπικές μουσικές παραδόσεις του στεριανού και νησιωτικού ελλαδικού χώρου, η λαϊκή μουσική των πόλεων, τα τραγούδια των καφέ αμάν και της ταβέρνας ως μουσικό μείγμα διαφόρων κοντινών τοπικά και συγγενών μουσικών ιδιωμάτων (ρεπερτόριο ανώνυμης και επώνυμης δημιουργίας που έχει αποτυπωθεί σε ηχογραφήσεις των 78 και 45 στροφών από τις αρχές του 20ου αιώνα). Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το είδος που ονομάστηκε «ρεμπέτικο» - και έχει πλέον περιληφθεί στη λίστα της UNESCO σαν κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς- καθώς και άλλα μουσικά είδη συνυφασμένα με τέτοιου είδους υλικό.

Η πρότερη λειτουργία του φορέα μας και πώς αυτή διαμορφώνεται στη μετά - καραντίνας εποχή:

Βάσει των σκοπών του καταστατικού μας ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, της οποίας αντικείμενο είναι ο πολιτισμός και ειδικότερα τα μουσικά ιδιώματα που προαναφέρθηκαν παραπάνω, έως τώρα ο φορέας μας προσέφερε σαν βασικότερη υπηρεσία την καταγραφή μουσικών εκδηλώσεων σε καθημερινή βάση, σε ένα συνεχώς ανανεώσιμο διαδικτυακό ημερολόγιο. Αυτή ήταν και μια από τις πρώτες προσπάθειές του, επιδιώκοντας να συμβάλλει στη διαφύλαξη και διάδοση των μουσικών αυτών ιδιωμάτων, μέσω ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών. Με πολύ αδρές γραμμές, η καταγραφή αυτή “χαρτογραφούσε” έναν αριθμό καλλιτεχνών που εργαζόταν σε 100 – 130 χώρους εστίασης και μουσικές σκηνές. Στη μετά - καραντίνας εποχή, βρισκόμαστε μπροστά σε μια αμείλικτη πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα μέτρα επιστροφής στη νέα κανονικότητα. Διαπιστώσαμε ότι οι νέες συνθήκες αποκλείουν κάθε τρόπο εργασίας για τους καλλιτέχνες και τα συναφή επαγγέλματα, τουλάχιστον με τη μορφή που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Κάτι που σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις μπορεί να εκτείνεται σε βάθος πολλών μηνών. Επομένως, δε θα μπορούσαμε να μην αντιδράσουμε άμεσα όταν γινόμαστε μάρτυρες ενός τόσο μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού πλήγματος ενός τεράστιου κλάδου, αυτού των καλλιτεχνών, και πόσο μάλλον της μικρής κοινότητας αυτών που ο φορέας μας ενίσχυε και προωθούσε.

Από το προηγούμενο διάστημα ήδη, το ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΜΚΕ ερευνούσε μέσα από τη διαδικτυακή του πλατφόρμα Aptaliko.GR τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, που θα φέρουν τα προαναφερθέντα μουσικά είδη πιο κοντά σε κοινωνικές ομάδες που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε μια ζωντανή συναυλία: Ηλικιωμένοι, νοσούντες, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών επαρχίας και εξωτερικού, κ.α. Πάνω σε αυτή τη λογική είχε ξεκινήσει ήδη η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων -αποτελούμενη από ελληνόφωνα τραγούδια των δεκαετιών 1900-1930, ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων-, καθώς και η λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού, διαθέσιμου μέσα από την ιστοσελίδα μας.
Πριν από σύντομο χρονικό διάστημα, ολόκληρη η χώρα πήρε την εντολή να «μείνει σπίτι». Ο φορέας μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας εφάρμοσε την κυβερνητική οδηγία, ελπίζοντας το διάστημα αυτό να είναι σύντομο και να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται για όλους. Παρ ΄ όλα αυτά, ήταν - και είναι- γεγονός ότι βιώνουμε μια «νέα» πραγματικότητα στην οποία καλούμαστε να προσαρμοστούμε. Η πραγματικότητα μας πρόλαβε, επιβάλλοντας την αναστολή της λειτουργίας της βασικότερης υπηρεσίας μας, δηλαδή του διαδικτυακού ημερολογίου που αφορούσε ζωντανά μουσικά event.

Μετά την αναβολή ή ακύρωση όλων των ζωντανών πολιτιστικών γεγονότων και την απομόνωση όλων μας στο σπίτι, θεωρήσαμε παραπάνω από χρέος μας να επισπεύσουμε τις διαδικασίες διαδικτυακής μετάδοσης. Κατά τη διάρκεια των 50 περίπου ημερών της καραντίνας, δημιουργήθηκε το Live. Aptaliko.GR. Αυτό είναι ένα σύστημα με δυνατότητα αναμετάδοσης μια διαδικτυακής live μετάδοσης στο facebook ή twitch, με ταυτόχρονη σύνδεση πολλών σελίδων facebook και του καναλιού ζωντανής ροής στο youtube. Μέσω του τρόπου αυτού, ο φορέας μας εξέπεμψε 9 (εννέα) ζωντανές μεταδόσεις - παρουσιάσεις σχημάτων και μεμονωμένων καλλιτεχνών.
Με τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνθήκες από εδώ και στο εξής, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα τόσο ο φορέας μας, όσο και η κοινότητα που υποστηρίζει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά, έτσι ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό, ο καθένας από το δικό του τομέα. Αυτό που ο φορέας μας σίγουρα μπορεί να προσφέρει είναι η καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων εκπροσώπων των μουσικών αυτών ειδών σε ένα Μητρώο Καλλιτεχνών, με σκοπό την προώθηση, προβολή και διάδοση της τέχνης τους, διαμέσου των επανεκτελέσεων και της προγραμματισμένης εντός εξαμηνιαίου χρονικού διαστήματος διαδικτυακής αναμετάδοσής τους. Η θέση μας είναι ότι τα συγκεκριμένα μουσικά ιδιώματα λειτουργούν με μια ολοζώντανη διαδικασία που συνεχίζεται αδιάσπαστα εδώ και αιώνες. Συνεπώς, είναι πολιτιστικά αγαθά που ειδικά στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας μπορούν να μας ψυχαγωγήσουν, να μας εμπνεύσουν και να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε την πολυσύνθετη πολιτιστική μας ταυτότητα, πέρα από ρομαντικές εξιδανικεύσεις του παρελθόντος, φολκλορισμούς και το στείρο εθνοκεντρισμό. Ακόμα και μέσα από μια οθόνη.

Επιπροσθέτως, το ρεπερτόριο που εκπροσωπεί ο φορέας μας, αδιαμφισβήτητα συνδέεται και αναδεικνύει τις τοπικές πολιτιστικές ταυτότητες του ελλαδικού χώρου και της ανατολικής Μεσογείου ευρύτερα, σε μια αδιάσπαστη χρονική συνέχεια, έχοντας σαν κεντρικό σημείο αναφοράς τη μουσική του Γραμμοφώνου. Φιλοδοξούμε αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί περνώντας στον ψηφιακό κόσμο, έτσι ώστε και οι τοπικές πολιτιστικές ταυτότητες που φωτίζονται μέσα από τη μουσική να αποτελέσουν και οι ίδιες πολιτιστική κληρονομιά.

Προσδοκούμε μέσω της εφαρμογής της πρότασής μας να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό του δημοσίου διαλόγου και προβληματισμού γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Στα πλαίσια της κοινότητάς μας, ήδη συμπεριλαμβάνονται μέλη με ακαδημαϊκές αλλά και εμπειρικές γνώσεις σχετικά με μουσικά είδη που χαρακτηρίζονται μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, κατ’ επέκταση κατάλληλα για αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, μουσικολόγοι, εθνομουσικολόγοι, λοιπούς επιστήμονες αλλά και υψηλού επιπέδου πιστοποιημένοι χειριστές μουσικών οργάνων μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια δημιουργική διαδικασία διαλόγου.

Επιπλέον, η συνολική πρόταση θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο, το οποίο μετά το τέλος των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης – υγιεινής, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως:
α) Μέσο εμπλουτισμού της τοπικής ανάπτυξης – στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων εστίασης όπου θα λαμβάνουν χώρα οι παραστάσεις, σε συνέχεια της εξάμηνης διαδικτυακής τους μορφής.
β) Έναυσμα σε μελλοντικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό. Η ύπαρξη του Μητρώου Καλλιτεχνών θα παίξει καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση αφού θα αποτελέσει μια πρώτη «χαρτογράφηση» σχημάτων και μουσικών από τον πολιτιστικό μας φορέα ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΜΚΕ.

Η επικοινωνιακή στρατηγική της δράσης μας θα εκφραστεί από τις διαδικτυακές παρουσιάσεις. Θεωρούμε ότι αυτές αποτελούν από μόνες τους τον κατεξοχήν καινοτόμο τρόπο διασύνδεσης της κοινότητάς μας με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, μιας και βασίζονται πάνω στις πιο νέες δυνατότητες που μας παρέχει το διαδίκτυο και η ψηφιακή τεχνολογία σήμερα. Αυτά τα εργαλεία που επιδιώκουμε να μας δώσουν και τη δυνατότητα στόχευσης σε νέο κοινό, που θα μπορεί να έχει πρόσβαση θέασης από το σπίτι. Με τον τρόπο αυτό θα ευνοηθούν σε μεγάλο βαθμό τόσο οι ευάλωτες, όσο και οι αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες.
Με τη δημιουργία του Μητρώου Καλλιτεχνών θα καταγραφεί ένας επαρκής αριθμός μουσικών και σχημάτων που θα συμμετέχουν στο έργο, εμφανιζόμενων σε προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα εντός του προβλεπόμενου διαστήματος έξι μηνών.
Το ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΜΚΕ ήταν ο μοναδικός φορέας (εκτός σωματείων και παρόμοιων συλλογικοτήτων) που μέχρι τώρα κατέγραφε τους δρώντες καλλιτέχνες – εκπροσώπους των ιδιωμάτων αυτών που έχουν προαναφερθεί. Θεωρούμε ότι ο καταλληλότερος τρόπος για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία είναι η δημιουργία του Μητρώου Καλλιτεχνών. Σε συνέχεια της δράσης αυτής, οι διαδικτυακές συναυλίες θα αποτελέσουν τόσο ένα νέο τρόπο εργασίας για τους καλλιτέχνες, όσο και μια ανεκτίμητη πολιτιστική προσφορά για τους θεατές τους.

Η πραγματοποίηση των διαδικτυακών αυτών δράσεων, καταργεί επίσης και τις ενδεχόμενες δυσκολίες λόγω δυσκολίας πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές, αφού ο χώρος διεξαγωγής μετατίθεται στο διαδίκτυο. Ακόμα, ο φορέας μας διατίθεται να συνεργαστεί με ενδιαφερόμενους Δήμους, Κοινότητες και Συλλόγους που θα εξασφαλίσουν με τη σειρά τους πόρους χρηματοδότησης του έργου και άρα και την ανάδειξη και καταγραφή των επιμέρους τοπικών πολιτιστικών ταυτοτήτων. Στα ρεαλιστικά πλαίσια του δυναμικού μας, επιδιώκουμε την τήρηση ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, χωρίς να αποκλείουμε τον/την οποιονδήποτε βάσει του φύλου του.

Η παραπάνω πρόταση αναλύεται στους παρακάτω 3 (τρεις) πυλώνες:

1. Δημιουργία του Μητρώου Καλλιτεχνών Aptaliko.GR
Καταγραφή των συμμετεχόντων καλλιτεχνών στο έργο σε δύο επίπεδα:

α) Αρχική καταγραφή των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο έργο μέσω καταλόγου που θα περιλαμβάνει τα εξής προσωπικά στοιχεία:
Όνομα
Επώνυμο
email
αριθμός επικοινωνίας

Η πρώτη αυτή καταγραφή είναι αναγκαία έτσι ώστε ο φορέας μας να εξασφαλίσει την πρόθεση συμμέτοχης των ατόμων που δρουν εντός της κοινότητας αυτής. Η φύση της κοινότητας είναι τόσο πολυεπίπεδη και πολυμορφική που αυτό από μόνο του αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να υπάρξει χαρτογράφηση. Είναι ο πυρήνας του πρώτου επιπέδου της πρότασης, που είναι και το πιο αναγκαίο κομμάτι για την κατάθεσή της

β) Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, ο αρχικός κατάλογος θα εμπλουτιστεί με τα υπόλοιπα αναγκαία προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, καθώς και με ολοκληρωμένο βιογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που θα το συνοδεύει. Θα έχουμε με αυτό τον τρόπο επιτύχει στο να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων των εκπροσώπων των μουσικών ειδών. Αυτή θα περιλαμβάνει ανά καλλιτέχνη:

Προσωπικά στοιχεία
ιδιότητα
φωτογραφικό υλικό
οπτικοακουστικό υλικό
βιογραφικό

 

2. Διάθεση και αποστολή τεχνικού εξοπλισμού για τις αναμεταδόσεις

α) Συνεργασία με χορηγούς/διαφημιζομένους για δωρεά εξοπλισμού

β) Εφαρμογή προγράμματος πληθοπορισμού δωρεών από το ακροατικό κοινό ‘’Ενισχύστε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη’’

γ) Αγορά και προετοιμασία εξοπλισμού από το τεχνικό προσωπικό

δ) Αποστόλη σε καλλιτέχνες

 

3. Διάδοση/διάχυση/διαφήμιση του εγχειρήματος μέσω διαδικτυακών θεματικών συναυλιών με χρήση της πλατφόρμας live.aptaliko.GR - ejob που παρέχει υπηρεσίες livestreaming αναμετάδοσης προς τις ιστοσελίδες του φορέα, τα κοινωνικά δίκτυα και τα ΜΜΕ.
Πρόκειται για τη δυνατότητα ζωντανών διαδικτυακών αναμεταδόσεων των συναυλιών μέσω live streaming στην υπάρχουσα σελίδα του Aptaliko.GR όπως και στα social media (Facebook, Youtube , Τwitch) και συναφών υφιστάμενων δομών. Στις λειτουργίες αυτές θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της απότομης στροφής πολλών εκφάνσεων της πραγματικής ζωής στο διαδίκτυο. Λειτουργίες που δεν έχει φυσικά νόημα να συγκρίνει κανείς με την ζωντανή εμπειρία παρακολούθησης μιας συναυλίας. Παρ’ όλ’ αυτά αποδεικνύεται ότι ίσως θα είναι ο μοναδικός τρόπος παρουσίασης των καλλιτεχνικών έργων κατά τη διάρκεια του επόμενου διαστήματος που θα υπάρχει τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης για λόγους υγιεινής και συνεπώς διακοπή (ή σοβαροί περιορισμοί) της λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης ανθρώπων.

 

Διαβάστηκε 1527 φορές