Ιστορική Αναδρομή: μουσικές της υπαίθρου και των αστικών κέντρων στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές-μέσα 20ου

Κατηγορία: Εργαστήρια
Περίληψη: 

Μία σύντομη ιστορική περιήγηση στις μουσικές που συναντάμε στον ελλαδικό χώρο στην ύπαιθρο και τα αστικά κέντρα. Τεκμήρια αυτής της ιστορικής αναδρομής μας είναι οι ηχητικές καταγραφές δίσκων 78
στροφών αλλά και προφορικές παραδόσεις που έχουν διασωθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές-μέσα 20ου.

.

Ημερομηνία Έναρξης:  Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020
Θέματα: 9